Retourbeleid 

1. Het herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. In de e-mail kunt u aangeven dat u wenst om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij raden aan om de goederen in dezelfde verpakking of een vergelijkbare verpakking terug te zenden, zodat deze tijdens de zending niet beschadigd kunnen raken.

8. Kosten van het terugzenden
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

9. Staat van de goederen 
De producten dienen in dezelfde staat te verkeren als bij aankoop.